Index

BITS ARKITEKT OG INGENIØR AS

Orgnr: 913079205

tlf: 33 33 28 54
mobil: 911 48 903
adresse: Andebuveien 3

id

128298

organisasjonsnummer

913079205

navn

BITS ARKITEKT OG INGENIØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedrørende byggverk"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Andebuveien 3"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SEM", "postnummer": "3170", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913079205

navn

BITS ARKITEKT OG INGENIØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Andebuveien 3

forradrpostnr

3170

forradrpoststed

SEM

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.01.2014

stiftelsesdato

02.01.2014

tlf

33 33 28 54

tlf_mobil

911 48 903

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

15.11.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

913079205

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 90742, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 779581, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11724}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 767857}}, "journalnr": "2021228326", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913079205"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 350207, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 300207}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 429374, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 414666}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14708}}, "sumEgenkapitalGjeld": 779581}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 154152, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1372931}, "driftsresultat": 206814, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1579745}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 104, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 87}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 191}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 206709}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972811025 [navn] => BITS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedru00f8rende byggverk"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 913079205 [oppstartsdato] => 1991-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Andebuveien 3"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SEM", "postnummer": "3170", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?