Index

BITTEBORGEN AS

Orgnr: 877055892

adresse: Slemdalsveien 72

id

57720

organisasjonsnummer

877055892

navn

BITTEBORGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-05

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Slemdalsveien 72"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0373", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0319", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877055892

navn

BITTEBORGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Slemdalsveien 72

forradrpostnr

0373

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 11

ppostnr

0319

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.01.1997

stiftelsesdato

17.12.1996

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877055892

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1904496, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24024197, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12306047}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11718150}}, "journalnr": "2020640718", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877055892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12311463, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2470000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9841463}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11712734, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11712734}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24024197}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 899447, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 215487}, "driftsresultat": -215487, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1114934, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1318538}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 203604}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 899447}}]

Reserver mot visning?