Index

BJARHO AS

Orgnr: 920951953

adresse: Rossland 18

id

327941

organisasjonsnummer

920951953

navn

BJARHO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rossland 18"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "ROSSLAND", "postnummer": "5917", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bjørn-Arild Holmen", "Rossland 18"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "ROSSLAND", "postnummer": "5917", "kommunenummer": "4631"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920951953

navn

BJARHO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rossland 18

forradrpostnr

5917

forradrpoststed

ROSSLAND

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Bjørn-Arild Holmen Rossland 18

ppostnr

5917

ppoststed

ROSSLAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.06.2018

stiftelsesdato

18.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

15.07.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951953

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2317959, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 583427, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 55}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 583372}}, "journalnr": "2021365496", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951953"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 292983, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 268553}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 290444, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 290444}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 583427}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 157486, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 913522}, "driftsresultat": 134724, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1048246}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 56}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 51}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 134729}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921063288 [navn] => BJARHO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 920951953 [oppstartsdato] => 2018-04-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rossland 18"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "ROSSLAND", "postnummer": "5917", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bju00f8rn-Arild Holmen", "Rossland 18"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "ROSSLAND", "postnummer": "5917", "kommunenummer": "4631"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?