Index

BJARNASTEIN HOLDING AS

Orgnr: 822707742

adresse: Henrik Ibsens gate 12

id

28684

organisasjonsnummer

822707742

navn

BJARNASTEIN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-06

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens gate 12"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4878", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-08

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822707742

navn

BJARNASTEIN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Henrik Ibsens gate 12

forradrpostnr

4878

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.05.2019

stiftelsesdato

08.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822707742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1904332, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3792051, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3788250}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3801}}, "journalnr": "2020640463", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822707742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1001965, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 951965}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2790086, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2790086}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3792051}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16199, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16200}, "driftsresultat": -16200, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16199}}]

Reserver mot visning?