Index

BJARNE STENSLI SOUND PRODUCTION AS

Orgnr: 914984742

mobil: 995 11 161
adresse: Brenneriveien 11

organisasjonsnummer

914984742

navn

BJARNE STENSLI SOUND PRODUCTION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brenneriveien 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0182", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørli terrasse 32"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "LØRENSKOG", "postnummer": "1473", "kommunenummer": "3029"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

914984742

navn

BJARNE STENSLI SOUND PRODUCTION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brenneriveien 11

forradrpostnr

0182

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Sørli terrasse 32

ppostnr

1473

ppoststed

LØRENSKOG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.011

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.02.2015

stiftelsesdato

22.01.2015

tlf

tlf_mobil

995 11 161

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

20.07.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

914984742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2120577, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 854246, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 749199}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 105047}}, "journalnr": "2020875695", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914984742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 171619, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 553759}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -382140}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 682627, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 351065}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 331561}}, "sumEgenkapitalGjeld": 854246}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 217407, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 908982}, "driftsresultat": 303466, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1212448}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23800, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 189}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23989}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 279666}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 899465512 [navn] => BJARNE STENSLI SOUND PRODUKSJON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 914984742 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brenneriveien 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0182", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rli terrasse 32"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8RENSKOG", "postnummer": "1473", "kommunenummer": "3029"} [datoEierskifte] => 2015-01-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?