Index

BJARNES HÅNDVERKSTJENESTER AS

https://www.bjarnes.no

Orgnr: 991222820

mobil: 404 97 002
webside: www.bjarnes.no
adresse: Lia 90

organisasjonsnummer

991222820

navn

BJARNES HÅNDVERKSTJENESTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-05-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lia 90"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4885", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-04-25

hjemmeside

www.bjarnes.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

991222820

navn

BJARNES HÅNDVERKSTJENESTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lia 90

forradrpostnr

4885

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.05.2007

stiftelsesdato

25.04.2007

tlf

tlf_mobil

404 97 002

url

www.bjarnes.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

991222820

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1686938, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6012730, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 452727}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5560003}}, "journalnr": "2020405109", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991222820"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3832381, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3632381}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2180349, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2180349}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6012730}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 470827, "totalresultat": 470827, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9229058}, "driftsresultat": 605873, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9834931}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3312, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3392}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 80}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 609185}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991232265 [navn] => BJARNES HÅNDVERKSTJENESTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-05-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 991222820 [oppstartsdato] => 2007-04-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lia 90"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4885", "kommunenummer": "4202"} [links] => [] [hjemmeside] => www.bjarnes.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?