Index

BJARO HOLDING AS

Orgnr: 923088385

adresse: Mikkelsrudveien 24

organisasjonsnummer

923088385

navn

BJARO HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-07-15

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mikkelsrudveien 24"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3032", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-06-25

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923088385

navn

BJARO HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mikkelsrudveien 24

forradrpostnr

3032

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.07.2019

stiftelsesdato

25.06.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923088385

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2314361, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 73472, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 60000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13472}}, "journalnr": "2021361933", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923088385"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -16728, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -46728}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 90200, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3750}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 86450}}, "sumEgenkapitalGjeld": 73472}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -21468, "totalresultat": -21468, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20020}, "driftsresultat": -20020, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1448, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1450}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -21468}}]

Reserver mot visning?