Index

BJELL16S2 AS

Orgnr: 817760392

adresse: Frøyas vei 9

id

14296

organisasjonsnummer

817760392

navn

BJELL16S2 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frøyas vei 9"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "ÅSGÅRDSTRAND", "postnummer": "3179", "kommunenummer": "3801"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

817760392

navn

BJELL16S2 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frøyas vei 9

forradrpostnr

3179

forradrpoststed

ÅSGÅRDSTRAND

forradrkommnr

3801

forradrkommnavn

HORTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.09.2016

stiftelsesdato

25.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817760392

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2005983, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1590247, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1361444}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 228803}}, "journalnr": "2020748730", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817760392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -45028, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 69500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -114528}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1635275, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1635275}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1590247}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15547, "totalresultat": 15547, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 174413}, "driftsresultat": 19919, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 194332}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 19932}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926207466 [navn] => BJELL16S2 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817760392 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fru00f8yas vei 9"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5SGu00c5RDSTRAND", "postnummer": "3179", "kommunenummer": "3801"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?