Index

BJERKE NETTBYGG AS

https://www.bnb.no

Orgnr: 914279925

tlf: 98 06 03 17
mobil: 980 60 317
webside: www.bnb.no
adresse: Elvevegen 13

organisasjonsnummer

914279925

navn

BJERKE NETTBYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-10-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "42.220", "beskrivelse": "Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Elvevegen 13"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-09-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skråstigen 3"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"}

hjemmeside

www.bnb.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

914279925

navn

BJERKE NETTBYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Elvevegen 13

forradrpostnr

3550

forradrpoststed

GOL

forradrkommnr

3041

forradrkommnavn

GOL

forradrland

Norge

postadresse

Skråstigen 3

ppostnr

3550

ppoststed

GOL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

42.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.10.2014

stiftelsesdato

22.09.2014

tlf

98 06 03 17

tlf_mobil

980 60 317

url

www.bnb.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

914279925

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2572419, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 42005236, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9377285}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32627951}}, "journalnr": "2021559477", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914279925"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 26059555, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2800000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 23259555}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15945681, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15802246}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 143434}}, "sumEgenkapitalGjeld": 42005236}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9661484, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 57913606}, "driftsresultat": 12357458, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 70271064}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 28901, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 68201}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39300}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 12386358}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914323215 [navn] => BJERKE NETTBYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-10-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "42.220", "beskrivelse": "Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 914279925 [oppstartsdato] => 2014-09-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Elvevegen 13"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"} [links] => [] [hjemmeside] => www.bnb.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skru00e5stigen 3"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?