Index

BJERKEVÆRING INVEST AS

Orgnr: 818050402

adresse: Orrhønevegen 3

id

15024

organisasjonsnummer

818050402

navn

BJERKEVÆRING INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-15

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Orrhønevegen 3"], "kommune": "NANNESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "MAURA", "postnummer": "2032", "kommunenummer": "3036"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818050402

navn

BJERKEVÆRING INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Orrhønevegen 3

forradrpostnr

2032

forradrpoststed

MAURA

forradrkommnr

3036

forradrkommnavn

NANNESTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.11.2016

stiftelsesdato

20.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818050402

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2182247, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4496462, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4470420}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 26042}}, "journalnr": "2020927938", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818050402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3243542, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3260808}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17266}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1252920, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 533269}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 719651}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4496462}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -28431, "totalresultat": -28431, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36461}, "driftsresultat": -36461, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -36450}}]

Reserver mot visning?