Index

BJK INVEST AS

Orgnr: 915880029

mobil: 941 34 664
adresse: Dalsfjordvegen 2965

organisasjonsnummer

915880029

navn

BJK INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-07

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dalsfjordvegen 2965"], "kommune": "ASKVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMEDAL", "postnummer": "6982", "kommunenummer": "4645"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

915880029

navn

BJK INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dalsfjordvegen 2965

forradrpostnr

6982

forradrpoststed

HOLMEDAL

forradrkommnr

4645

forradrkommnavn

ASKVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.09.2015

stiftelsesdato

02.09.2015

tlf

tlf_mobil

941 34 664

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

915880029

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2100201, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 565360, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 184000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 381360}}, "journalnr": "2020852208", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915880029"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 564875, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 414875}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 485, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 485}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 565360}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 391557, "totalresultat": 391557, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1796}, "driftsresultat": -1796, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 393353, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 402578}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9225}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 391557}}]

Reserver mot visning?