Index

BJØLSETH EIENDOM AS

Orgnr: 819338892

adresse: Møllervegen 8

id

18372

organisasjonsnummer

819338892

navn

BJØLSETH EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-26

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Møllervegen 8"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2409", "kommunenummer": "3420"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819338892

navn

BJØLSETH EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Møllervegen 8

forradrpostnr

2409

forradrpoststed

ELVERUM

forradrkommnr

3420

forradrkommnavn

ELVERUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.07.2017

stiftelsesdato

30.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819338892

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1670982, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1610130, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1600000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10130}}, "journalnr": "2020387088", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819338892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -184026, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -208456}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1794156, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 194156}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1600000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1610130}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -91270, "totalresultat": -91270, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1126}, "driftsresultat": -1126, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -90144, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2643}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 92787}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -91270}}]

Reserver mot visning?