Index

BJØRGEN HOLDING AS

Orgnr: 935957621

tlf: 32 79 29 90
adresse: Åsveien 15

organisasjonsnummer

935957621

navn

BJØRGEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "22.290", "beskrivelse": "Produksjon av plastprodukter ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åsveien 15"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SÆTRE", "postnummer": "3475", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1984-11-01

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

935957621

navn

BJØRGEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åsveien 15

forradrpostnr

3475

forradrpoststed

SÆTRE

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

22.290

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.11.1984

tlf

32 79 29 90

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

935957621

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2592685, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19383953, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18066345}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1317608}}, "journalnr": "2021579028", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "935957621"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14149990, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 14049990}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5233963, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5233963}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19383953}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1396807, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 779760}, "driftsresultat": 781380, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1561140}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 776161, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 843698}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 67537}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1557541}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986948686 [navn] => BJØRGEN HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-06-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "22.290", "beskrivelse": "Produksjon av plastprodukter ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 935957621 [oppstartsdato] => 2001-10-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5sveien 15"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "Su00c6TRE", "postnummer": "3475", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?