Index

BJØRGESÆTRA UTVIKLING AS

Orgnr: 822708862

adresse: Hundersætervegen 30

id

28689

organisasjonsnummer

822708862

navn

BJØRGESÆTRA UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-06

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hundersætervegen 30"], "kommune": "ØYER", "landkode": "NO", "poststed": "ØYER", "postnummer": "2636", "kommunenummer": "3440"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-03-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822708862

navn

BJØRGESÆTRA UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hundersætervegen 30

forradrpostnr

2636

forradrpoststed

ØYER

forradrkommnr

3440

forradrkommnavn

ØYER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.05.2019

stiftelsesdato

22.03.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822708862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2462681, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 882898, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 882898}}, "journalnr": "2021504945", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822708862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 121747, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 279326}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -157579}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 761151, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 761151}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 882898}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -128254, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 390088}, "driftsresultat": -128824, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 261265}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 570, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 570}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -128254}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922889171 [navn] => BJØRGESÆTRA UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822708862 [oppstartsdato] => 2019-03-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hundersu00e6tervegen 30"], "kommune": "u00d8YER", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8YER", "postnummer": "2636", "kommunenummer": "3440"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?