Index

BJØRGUM EIENDOM AS

Orgnr: 877180042

tlf: 72 87 05 57
adresse: Melhusvegen 161

id

57916

organisasjonsnummer

877180042

navn

BJØRGUM EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Melhusvegen 161"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "MELHUS", "postnummer": "7224", "kommunenummer": "5028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877180042

navn

BJØRGUM EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Melhusvegen 161

forradrpostnr

7224

forradrpoststed

MELHUS

forradrkommnr

5028

forradrkommnavn

MELHUS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.01.1997

stiftelsesdato

01.01.1997

tlf

72 87 05 57

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877180042

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2081823, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24168996, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19585470}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4583526}}, "journalnr": "2020833450", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877180042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -880182, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 538650}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1418833}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 25049178, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11469053}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 13580125}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24168996}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -578804, "totalresultat": -578804, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12765526}, "driftsresultat": -405433, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12360093}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -335211, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27795}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 363007}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -740645}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926538071 [navn] => BJØRGUM EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-02-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 877180042 [oppstartsdato] => 1997-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Melhusvegen 161"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "MELHUS", "postnummer": "7224", "kommunenummer": "5028"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?