Index

BJØRKELANGEN MULTI-SHOP AS

Orgnr: 811967122

adresse: Bjørkeveien 22

id

1007

organisasjonsnummer

811967122

navn

BJØRKELANGEN MULTI-SHOP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.190", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørkeveien 22"], "kommune": "AURSKOG-HØLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJØRKELANGEN", "postnummer": "1940", "kommunenummer": "3026"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811967122

navn

BJØRKELANGEN MULTI-SHOP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørkeveien 22

forradrpostnr

1940

forradrpoststed

BJØRKELANGEN

forradrkommnr

3026

forradrkommnavn

AURSKOG-HØLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.05.2013

stiftelsesdato

22.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811967122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 37106, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2310812, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2310812}}, "journalnr": "2021163456", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811967122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -463874, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 240000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -703874}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2774685, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1573117}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1201568}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2310812}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 517969, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4956285}, "driftsresultat": 627791, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5584076}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -109821, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -337}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 109485}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 517969}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911986590 [navn] => MEKK BJØRKELANGEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.190", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 811967122 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rkeveien 22"], "kommune": "AURSKOG-Hu00d8LAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJu00d8RKELANGEN", "postnummer": "1940", "kommunenummer": "3026"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?