Index

BJØRKEVEIEN 18 AS

Orgnr: 888384022

tlf: 63 85 10 07
mobil: 928 85 646
adresse: Bjørkeveien 4

id

71695

organisasjonsnummer

888384022

navn

BJØRKEVEIEN 18 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørkeveien 4"], "kommune": "AURSKOG-HØLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJØRKELANGEN", "postnummer": "1940", "kommunenummer": "3026"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

888384022

navn

BJØRKEVEIEN 18 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørkeveien 4

forradrpostnr

1940

forradrpoststed

BJØRKELANGEN

forradrkommnr

3026

forradrkommnavn

AURSKOG-HØLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.06.2005

stiftelsesdato

01.06.2005

tlf

63 85 10 07

tlf_mobil

928 85 646

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888384022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2488873, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19011597, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18545091}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 466506}}, "journalnr": "2021461945", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888384022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1153296, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 318594}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 834702}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17858300, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 579033}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 17279267}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19011597}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -197388, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 643608}, "driftsresultat": 551704, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1195312}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -804328, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7526}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 811854}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -252624}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988395048 [navn] => BJØRKEVEIEN 18 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-06-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 888384022 [oppstartsdato] => 2005-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rkeveien 4"], "kommune": "AURSKOG-Hu00d8LAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJu00d8RKELANGEN", "postnummer": "1940", "kommunenummer": "3026"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?