Index

BJØRKLUND MEK VERKSTED AS

Orgnr: 877029522

tlf: 75 12 21 90
adresse: Steinbekkhaugv 54

id

57690

organisasjonsnummer

877029522

navn

BJØRKLUND MEK VERKSTED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Steinbekkhaugv 54"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8610", "kommunenummer": "1833"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-10-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877029522

navn

BJØRKLUND MEK VERKSTED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Steinbekkhaugv 54

forradrpostnr

8610

forradrpoststed

MO I RANA

forradrkommnr

1833

forradrkommnavn

RANA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.12.1996

stiftelsesdato

01.10.1996

tlf

75 12 21 90

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877029522

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2140301, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8623202, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 780538}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7842664}}, "journalnr": "2020887460", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877029522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2344683, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2144683}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6278519, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6278519}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8623202}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -697475, "totalresultat": -697475, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14544430}, "driftsresultat": -822622, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13721808}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -41624, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 454}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42078}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -864246}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971967110 [navn] => BJØRKLUND MEK VERKSTED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 877029522 [oppstartsdato] => 1981-07-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Steinbekkhaugv 54"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8610", "kommunenummer": "1833"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1996-12-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?