Index

BJORLI SKISENTER AS

Orgnr: 988193518

adresse: Sørsidevegen 1740

organisasjonsnummer

988193518

navn

BJORLI SKISENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-05-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.110", "beskrivelse": "Drift av idrettsanlegg"}

antallAnsatte

19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørsidevegen 1740"], "kommune": "RAUMA", "landkode": "NO", "poststed": "MÅNDALEN", "postnummer": "6386", "kommunenummer": "1539"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-04-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

988193518

navn

BJORLI SKISENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørsidevegen 1740

forradrpostnr

6386

forradrpoststed

MÅNDALEN

forradrkommnr

1539

forradrkommnavn

RAUMA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.05.2005

stiftelsesdato

28.04.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

19

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

988193518

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 11462, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15043863, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11720198}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3323665}}, "journalnr": "2021135371", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "988193518"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2959170, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2959170}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12084693, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12084693}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15043863}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-09-01", "tilDato": "2020-08-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3141409, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7193077}, "driftsresultat": 4018993, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11212070}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9583, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 73986}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 64403}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4028576}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972244953 [navn] => BJORLI SKISENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.110", "beskrivelse": "Drift av idrettsanlegg"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 988193518 [oppstartsdato] => 1991-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rsidevegen 1740"], "kommune": "RAUMA", "landkode": "NO", "poststed": "Mu00c5NDALEN", "postnummer": "6386", "kommunenummer": "1539"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2005-04-28 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?