Index

BJØRN FORSMO AS

Orgnr: 822393152

adresse: Bolignummer H0304, Magasinparken 30

organisasjonsnummer

822393152

navn

BJØRN FORSMO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-03-14

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bolignummer H0304", "Magasinparken 30"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bjørn Forsmo", "Bolignummer H0304", "Magasinparken 30"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3020"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822393152

navn

BJØRN FORSMO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bolignummer H0304 Magasinparken 30

forradrpostnr

1423

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Bjørn Forsmo Bolignummer H0304 Magasinparken 30

ppostnr

1423

ppoststed

SKI

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.03.2019

stiftelsesdato

25.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822393152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2138769, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 183172, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 183172}}, "journalnr": "2020911021", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822393152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 163048, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 133048}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20124, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20124}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 183172}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 133048, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16014}, "driftsresultat": 133023, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 149037}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 25, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 133048}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822406122 [navn] => BJØRN FORSMO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822393152 [oppstartsdato] => 2019-02-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bolignummer H0304", "Magasinparken 30"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bju00f8rn Forsmo", "Bolignummer H0304", "Magasinparken 30"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3020"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?