Index

BJØRN FREDRIK HOLTH

Orgnr: 962608639

tlf: 22 33 63 78
adresse: Dronningens gate 28

organisasjonsnummer

962608639

navn

BJØRN FREDRIK HOLTH

organisasjonsform

{"kode": "ENK", "links": [], "beskrivelse": "Enkeltpersonforetak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.202", "beskrivelse": "Revisjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronningens gate 28"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8200", "beskrivelse": "Personlig næringsdrivende"}

maalform

Bokmål

links

[]

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 392 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0103", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

962608639

navn

BJØRN FREDRIK HOLTH

organisasjonsform

ENK

forretningsadr

Dronningens gate 28

forradrpostnr

0154

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 392 Sentrum

ppostnr

0103

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

N

regimva

J

nkode1

69.202

nkode2

nkode3

sektorkode

8200

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.02.1995

stiftelsesdato

tlf

22 33 63 78

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

962608639

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2382535, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 415985, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 415985}}, "journalnr": "2021328581", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ENK", "organisasjonsnummer": "962608639"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 241489, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 241489}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 174495, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 174495}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 415985}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 512695, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 214933}, "driftsresultat": 515767, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 730700}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3072, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3072}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 512695}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 984205848 [navn] => BJØRN FREDRIK HOLTH [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-02-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.202", "beskrivelse": "Revisjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 962608639 [oppstartsdato] => 2002-02-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dronningens gate 28"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 392 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0103", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?