Index

BJØRN HÅGENSEN AS

Orgnr: 811799572

tlf: 74 27 19 95
mobil: 900 45 796
adresse: Kirkegata 5

id

629

organisasjonsnummer

811799572

navn

BJØRN HÅGENSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 5"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7800", "kommunenummer": "5007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1970-03-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 173"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7801", "kommunenummer": "5007"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811799572

navn

BJØRN HÅGENSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkegata 5

forradrpostnr

7800

forradrpoststed

NAMSOS

forradrkommnr

5007

forradrkommnavn

NAMSOS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 173

ppostnr

7801

ppoststed

NAMSOS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

31.03.1970

tlf

74 27 19 95

tlf_mobil

900 45 796

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.04.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811799572

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1917096, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1490843, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 889363}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 601480}}, "journalnr": "2020654800", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811799572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 635305, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 535305}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 855538, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 244273}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 611265}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1490843}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 128793, "totalresultat": 128793, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1501908}, "driftsresultat": 209252, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1711160}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -44109, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 162}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 44271}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 165143}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990166595 [navn] => BJØRN HÅGENSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811799572 [oppstartsdato] => 2000-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 5"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7800", "kommunenummer": "5007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?