Index

BJØRNÅSEN AS

Orgnr: 922907048

adresse: Strandgaten 18

organisasjonsnummer

922907048

navn

BJØRNÅSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-06-17

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 18"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5013", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-05-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922907048

navn

BJØRNÅSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgaten 18

forradrpostnr

5013

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.06.2019

stiftelsesdato

03.05.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922907048

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 47336, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2990300, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2990300}}, "journalnr": "2021172351", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922907048"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2960299, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2960299}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2990300}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -212789, "totalresultat": -212789, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 218692}, "driftsresultat": -218692, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -54115, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 54121}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -272807}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923097384 [navn] => BJØRNÅSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922907048 [oppstartsdato] => 2019-05-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 18"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5013", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?