Index

BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGATE 5 F/G BORETTSLAG

https://www.skien.bbl.no

Orgnr: 924676248

tlf: 35 50 45 00
webside: www.skien.bbl.no
adresse: Cappelens gate 11

organisasjonsnummer

924676248

navn

BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGATE 5 F/G BORETTSLAG

organisasjonsform

{"kode": "BRL", "links": [], "beskrivelse": "Borettslag"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-02-27

naeringskode1

{"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Cappelens gate 11"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3717", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-01-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 156"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3701", "kommunenummer": "3807"}

hjemmeside

www.skien.bbl.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924676248

navn

BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGATE 5 F/G BORETTSLAG

organisasjonsform

BRL

forretningsadr

Cappelens gate 11

forradrpostnr

3717

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 156

ppostnr

3701

ppoststed

SKIEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.201

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.02.2020

stiftelsesdato

27.01.2020

tlf

35 50 45 00

tlf_mobil

url

www.skien.bbl.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

924676248

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2547055, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13826596, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13800000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 26596}}, "journalnr": "2021527088", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "BRL", "organisasjonsnummer": "924676248"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15046, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 15046}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13811550, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11550}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 13800000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13826596}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5046, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 97258}, "driftsresultat": 91032, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 188290}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -85987, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 76}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 86063}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5045}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924677473 [navn] => BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGATE 5 F/G BORETTSLAG [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-02-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 924676248 [oppstartsdato] => 2020-02-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Cappelens gate 11"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3717", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => www.skien.bbl.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 156"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3701", "kommunenummer": "3807"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?