Index

BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGATE AS

Orgnr: 810363142

tlf: 32 21 03 71
adresse: c/o Front Real Estate AS, Fridtjof Nansens plass 4

id

14

organisasjonsnummer

810363142

navn

BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGATE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Front Real Estate AS", "Fridtjof Nansens plass 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1986-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Malling & Co Forvaltning AS", "Postboks 1883 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0124", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810363142

navn

BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGATE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Front Real Estate AS Fridtjof Nansens plass 4

forradrpostnr

0160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika

ppostnr

0124

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.01.1986

tlf

32 21 03 71

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810363142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2377593, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 37175546, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 36861820}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 313726}}, "journalnr": "2021319095", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810363142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5685393, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5289273}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 396119}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31490153, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4500446}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 26989708}}, "sumEgenkapitalGjeld": 37175546}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3521382, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3955572}, "driftsresultat": 5265648, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9221220}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -751055, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 413}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 751468}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4514593}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 980997537 [navn] => BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGATE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-08-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810363142 [oppstartsdato] => 1999-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Front Real Estate AS", "Fridtjof Nansens plass 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Malling & Co Forvaltning AS", "Postboks 1883 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0124", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?