Index

BJORØY EIENDOM AS

Orgnr: 919185686

mobil: 900 80 262
adresse: Hardangervegen 68

organisasjonsnummer

919185686

navn

BJORØY EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-23

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hardangervegen 68"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5224", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919185686

navn

BJORØY EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hardangervegen 68

forradrpostnr

5224

forradrpoststed

NESTTUN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.06.2017

stiftelsesdato

09.06.2017

tlf

tlf_mobil

900 80 262

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919185686

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2540467, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4468681, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4446681}}, "journalnr": "2021516362", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919185686"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -172685, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 394430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -567115}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4641366, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 70830}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4570536}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4468681}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -183233, "totalresultat": -183233, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 40953}, "driftsresultat": -40953, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -142280, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 142288}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -183233}}]

Reserver mot visning?