Index

BJORØY PANORAMA AS

Orgnr: 912769372

adresse: Kvernevika 18

organisasjonsnummer

912769372

navn

BJORØY PANORAMA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-19

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvernevika 18"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "TERTNES", "postnummer": "5114", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912769372

navn

BJORØY PANORAMA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvernevika 18

forradrpostnr

5114

forradrpoststed

TERTNES

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.11.2013

stiftelsesdato

23.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912769372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 18998, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1379773, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1379773}}, "journalnr": "2021143489", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912769372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1266273, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1030877}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 235397}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 113500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 113500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1379773}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9688, "totalresultat": -9688, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9688}, "driftsresultat": -9688, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9688}}]

Reserver mot visning?