Index

BJØRVIKA CITY APARTMENTS AS

Orgnr: 812530682

mobil: 90083478
adresse: Kjølberggata 29

id

2272

organisasjonsnummer

812530682

navn

BJØRVIKA CITY APARTMENTS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-26

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjølberggata 29"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0653", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812530682

navn

BJØRVIKA CITY APARTMENTS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjølberggata 29

forradrpostnr

0653

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.10.2013

stiftelsesdato

25.09.2013

tlf

tlf_mobil

90083478

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812530682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2170699, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9921505, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9619282}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 302223}}, "journalnr": "2020926740", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812530682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 64003, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 34003}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9857502, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 926444}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8931059}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9921505}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 139888, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23712}, "driftsresultat": 146288, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 170000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 32, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 146320}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923115250 [navn] => BJØRVIKA CITY APARTMENTS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812530682 [oppstartsdato] => 2019-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00f8lberggata 29"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0653", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?