Index

BK DRIFT AS

Orgnr: 818866402

mobil: 413 77 923
adresse: Odvar Solbergs vei 166

id

17108

organisasjonsnummer

818866402

navn

BK DRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Odvar Solbergs vei 166"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0973", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818866402

navn

BK DRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Odvar Solbergs vei 166

forradrpostnr

0973

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.04.2017

stiftelsesdato

15.03.2017

tlf

tlf_mobil

413 77 923

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818866402

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1544598, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1239139, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 172600}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1066539}}, "journalnr": "2020260874", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818866402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 887399, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 857399}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 351741, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 316111}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 35630}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1239140}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 681197, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2068447}, "driftsresultat": 686413, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2754860}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5216, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1620}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6836}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 681197}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918956859 [navn] => BK DRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 818866402 [oppstartsdato] => 2017-03-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Odvar Solbergs vei 166"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0973", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?