Index

BKK SPRING AS

Orgnr: 818908962

adresse: Kokstadvegen 37

id

17235

organisasjonsnummer

818908962

navn

BKK SPRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "35.111", "beskrivelse": "Produksjon av elektrisitet fra vannkraft"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadvegen 37"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7050"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5020", "kommunenummer": "4601"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818908962

navn

BKK SPRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kokstadvegen 37

forradrpostnr

5257

forradrpoststed

KOKSTAD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 7050

ppostnr

5020

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

35.111

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.04.2017

stiftelsesdato

24.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818908962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2399939, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 92385659, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 72995116}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19390543}}, "journalnr": "2021358463", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818908962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 22693170, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15542271}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7150899}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 69692490, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 44692490}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 25000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 92385659}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7150899, "totalresultat": 7150899, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3331322}, "driftsresultat": -3331322, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9699854, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10305417}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 605563}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6368532}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925615935 [navn] => BKK SPRING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "35.111", "beskrivelse": "Produksjon av elektrisitet fra vannkraft"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 818908962 [oppstartsdato] => 2020-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadvegen 37"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7050"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5020", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?