Index

BLÅBYEN BYGGSERVICE AS

Orgnr: 815236122

mobil: 90526705
adresse: Heiveien 4A

id

8108

organisasjonsnummer

815236122

navn

BLÅBYEN BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Heiveien 4A"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8402", "kommunenummer": "1870"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815236122

navn

BLÅBYEN BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Heiveien 4A

forradrpostnr

8402

forradrpoststed

SORTLAND

forradrkommnr

1870

forradrkommnavn

SORTLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.04.2015

stiftelsesdato

16.03.2015

tlf

tlf_mobil

90526705

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815236122

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1986225, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 550212, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 28640}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 521572}}, "journalnr": "2020731210", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815236122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -128359, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -158359}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 678571, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 678571}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 550212}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -324691, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2926731}, "driftsresultat": -324789, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2601942}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1280, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 143}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1423}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -326069}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915328970 [navn] => BLÅBYEN BYGGSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 815236122 [oppstartsdato] => 2015-04-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Heiveien 4A"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8402", "kommunenummer": "1870"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?