Index

BLACK CAT KAFFE OG TEHUS AS

Orgnr: 912123553

tlf: 22 06 29 90
adresse: Grini Næringspark 8D

id

107892

organisasjonsnummer

912123553

navn

BLACK CAT KAFFE OG TEHUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.370", "beskrivelse": "Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder"}

antallAnsatte

25

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grini Næringspark 8D"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "ØSTERÅS", "postnummer": "1361", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1905-10-26

naeringskode2

{"kode": "47.292", "beskrivelse": "Butikkhandel med kaffe og te"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912123553

navn

BLACK CAT KAFFE OG TEHUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grini Næringspark 8D

forradrpostnr

1361

forradrpoststed

ØSTERÅS

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.370

nkode2

47.292

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

26.10.1905

tlf

22 06 29 90

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

25

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912123553

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1455648, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16615171, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2723293}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13891878}}, "journalnr": "2019909422", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912123553"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1829697, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1210000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 619697}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14785474, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11095474}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3690000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16615171}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 892686, "totalresultat": 892686, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36494540}, "driftsresultat": 1641099, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 38135639}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -623353, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 126872}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 750225}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1017746}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971696257 [navn] => BLACK CAT KAFFE OG TEHUS A/S AVD GRENSEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.292", "beskrivelse": "Butikkhandel med kaffe og te"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 912123553 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grensen 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0159", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Aslakveien 20 H"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0753", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 980729907 [navn] => BLACK CAT KAFFE OG TEHUS AS AVD JERNBANETORGET [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-05-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.292", "beskrivelse": "Butikkhandel med kaffe og te"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 912123553 [oppstartsdato] => 1999-02-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Byporten Shopping", "Jernbanetorget 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanetorget 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2010-10-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 983105947 [navn] => BLACK CAT KAFFE OG TEHUS AS AVD GRINI NÆRINGSPARK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.370", "beskrivelse": "Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 912123553 [oppstartsdato] => 1999-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grini Nu00e6ringspark 8"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8STERu00c5S", "postnummer": "1361", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?