Index

BLAKER BIL AS

Orgnr: 817719732

adresse: Fjukveien 7

id

14208

organisasjonsnummer

817719732

navn

BLAKER BIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjukveien 7"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "BLAKER", "postnummer": "1925", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817719732

navn

BLAKER BIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjukveien 7

forradrpostnr

1925

forradrpoststed

BLAKER

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.10.2016

stiftelsesdato

10.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

817719732

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1956566, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 683472, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 406512}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 276961}}, "journalnr": "2020696682", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817719732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -321279, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -351279}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1004752, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 359407}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 645345}}, "sumEgenkapitalGjeld": 683472}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 184516, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2721326}, "driftsresultat": 246064, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2967390}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9350, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 50}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9400}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 236714}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 817892612 [navn] => BLAKER BIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 817719732 [oppstartsdato] => 2016-10-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjukveien 7"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "BLAKER", "postnummer": "1925", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?