Index

BLÅMYRA AS

Orgnr: 821198062

adresse: Nabben

id

23853

organisasjonsnummer

821198062

navn

BLÅMYRA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nabben"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "SELJE", "postnummer": "6740", "kommunenummer": "4649"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-07-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821198062

navn

BLÅMYRA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nabben

forradrpostnr

6740

forradrpoststed

SELJE

forradrkommnr

4649

forradrkommnavn

STAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.07.2018

stiftelsesdato

06.07.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

821198062

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2169417, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 163859, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 163859}}, "journalnr": "2020922688", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821198062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30759, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 759}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 133100, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 133100}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 163859}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5101, "totalresultat": 5101, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 390996}, "driftsresultat": 6594, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 397590}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -55, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 73}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6539}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 821273862 [navn] => BLÅMYRA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 821198062 [oppstartsdato] => 2018-07-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nabben"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "SELJE", "postnummer": "6740", "kommunenummer": "4649"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?