Index

BLANCHARD NORWAY AS

https://www.somaresearch.no

Orgnr: 975852105

tlf: 22 67 64 61
webside: www.somaresearch.no
adresse: Laberget 44

organisasjonsnummer

975852105

navn

BLANCHARD NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-11-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Laberget 44"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4020", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1995-11-01

hjemmeside

www.somaresearch.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

975852105

navn

BLANCHARD NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Laberget 44

forradrpostnr

4020

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.11.1995

stiftelsesdato

01.11.1995

tlf

22 67 64 61

tlf_mobil

url

www.somaresearch.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

975852105

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2409001, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 377677, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 377677}}, "journalnr": "2021450763", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "975852105"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 74792, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 350000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -275208}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 302885, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 302885}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 377677}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 152119, "totalresultat": 152119, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 463977}, "driftsresultat": 157108, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 621085}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4989, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4992}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 152119}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926237608 [navn] => BLANCHARD NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 975852105 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Laberget 44"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4020", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?