Index

BLÅTIND HOTEL AS

Orgnr: 820420632

adresse: Ekrelia 28

id

21309

organisasjonsnummer

820420632

navn

BLÅTIND HOTEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"}

antallAnsatte

36

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ekrelia 28"], "kommune": "FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORDAL", "postnummer": "6250", "kommunenummer": "1578"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820420632

navn

BLÅTIND HOTEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ekrelia 28

forradrpostnr

6250

forradrpoststed

STORDAL

forradrkommnr

1578

forradrkommnavn

FJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.02.2018

stiftelsesdato

22.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

36

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820420632

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2084239, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1255639, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 102800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1152840}}, "journalnr": "2020836204", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820420632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 306015, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 276015}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 949625, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 612417}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 337208}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1255639}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 212972, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4088640}, "driftsresultat": 292541, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4381181}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19015, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 562}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19577}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 273526}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920457630 [navn] => BLÅTIND HOTEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"} [antallAnsatte] => 36 [overordnetEnhet] => 820420632 [oppstartsdato] => 2018-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ekrelia 28"], "kommune": "FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORDAL", "postnummer": "6250", "kommunenummer": "1578"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?