Index

BLEIKEHIDLEREN AS

Orgnr: 917861765

adresse: Bleikehidleren 1

id

240574

organisasjonsnummer

917861765

navn

BLEIKEHIDLEREN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-11

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bleikehidleren 1"], "kommune": "BØMLO", "landkode": "NO", "poststed": "BREMNES", "postnummer": "5430", "kommunenummer": "4613"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917861765

navn

BLEIKEHIDLEREN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bleikehidleren 1

forradrpostnr

5430

forradrpoststed

BREMNES

forradrkommnr

4613

forradrkommnavn

BØMLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.10.2016

stiftelsesdato

29.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917861765

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2293937, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -199849, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": -240000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 40151}}, "journalnr": "2021328115", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917861765"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -201279, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -231279}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1430, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1430}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": -199849}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -42179, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 78579}, "driftsresultat": -42179, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 36400}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -42179}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917930481 [navn] => BLEIKEHIDLEREN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917861765 [oppstartsdato] => 2016-09-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bleikehidleren 1"], "kommune": "Bu00d8MLO", "landkode": "NO", "poststed": "BREMNES", "postnummer": "5430", "kommunenummer": "4613"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?