Index

BLIKKENSLAGER T. HÅGENSEN AS

Orgnr: 888380442

mobil: 92265074
adresse: Væresvegen 1

id

71689

organisasjonsnummer

888380442

navn

BLIKKENSLAGER T. HÅGENSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid på tak"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Væresvegen 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "RANHEIM", "postnummer": "7055", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

888380442

navn

BLIKKENSLAGER T. HÅGENSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Væresvegen 1

forradrpostnr

7055

forradrpoststed

RANHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.06.2005

stiftelsesdato

22.06.2005

tlf

tlf_mobil

92265074

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.01.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

888380442

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 23534, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2352761, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25957}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2326804}}, "journalnr": "2021150059", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888380442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1423646, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1323646}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 929115, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 929115}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2352761}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 346389, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3583786}, "driftsresultat": 409712, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3993498}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 28852, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 136687}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 107835}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 438564}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973388738 [navn] => BLIKKENSLAGER T.HÅGENSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid pu00e5 tak"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 888380442 [oppstartsdato] => 1983-01-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e6resvegen 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "RANHEIM", "postnummer": "7055", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2005-06-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?