Index

BLISTERK KIRKENES AS

Orgnr: 816305462

adresse: E. K. Andersons vei 4

id

10652

organisasjonsnummer

816305462

navn

BLISTERK KIRKENES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-27

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["E. K. Andersons vei 4"], "kommune": "SØR-VARANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HESSENG", "postnummer": "9912", "kommunenummer": "5444"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Espen Marki", "Gamle Drammensvei 64"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "STABEKK", "postnummer": "1369", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

816305462

navn

BLISTERK KIRKENES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

E. K. Andersons vei 4

forradrpostnr

9912

forradrpoststed

HESSENG

forradrkommnr

5444

forradrkommnavn

SØR-VARANGER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Espen Marki Gamle Drammensvei 64

ppostnr

1369

ppoststed

STABEKK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.11.2015

stiftelsesdato

11.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

816305462

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2300763, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1268428, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 667442}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 600986}}, "journalnr": "2021338737", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816305462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 984273, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 978216}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6057}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 284155, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 284155}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1268428}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -190277, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2722619}, "driftsresultat": -260289, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2462330}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14750, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26931}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12182}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -245539}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916310137 [navn] => BLISTERK KIRKENES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-11-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 816305462 [oppstartsdato] => 2015-11-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["E. K. Andersons vei 4"], "kommune": "Su00d8R-VARANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HESSENG", "postnummer": "9912", "kommunenummer": "5444"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Espen Marki", "Gamle Drammensvei 64"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "STABEKK", "postnummer": "1369", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?