Index

BLOKKEN SKIPSVERFT EIENDOM AS

https://www.blokken.no

Orgnr: 810684402

tlf: 76124500
webside: www.blokken.no
adresse: Blokken

id

29

organisasjonsnummer

810684402

navn

BLOKKEN SKIPSVERFT EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Blokken"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8406", "kommunenummer": "1870"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1953-04-10

hjemmeside

www.blokken.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810684402

navn

BLOKKEN SKIPSVERFT EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Blokken

forradrpostnr

8406

forradrpoststed

SORTLAND

forradrkommnr

1870

forradrkommnavn

SORTLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

10.04.1953

tlf

76124500

tlf_mobil

url

www.blokken.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810684402

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2084065, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12722645, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12365090}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 357555}}, "journalnr": "2020835978", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810684402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8807881, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1941000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6866881}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3914764, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1073322}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2841442}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12722645}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 548063, "totalresultat": 548063, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 695483}, "driftsresultat": 866367, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1561850}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -163723, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 163742}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 702644}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985783101 [navn] => BLOKKEN SKIPSVERFT EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-06-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810684402 [oppstartsdato] => 2002-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Blokken"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8406", "kommunenummer": "1870"} [links] => [] [hjemmeside] => www.blokken.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?