Index

BLOM SETTEFISK AS

https://www.blomsea.no

Orgnr: 936100112

tlf: 56 14 92 73
webside: www.blomsea.no
adresse: Ulvøyvegen 130

organisasjonsnummer

936100112

navn

BLOM SETTEFISK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.211", "beskrivelse": "Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett"}

antallAnsatte

27

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ulvøyvegen 130"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "RONG", "postnummer": "5337", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1984-06-19

hjemmeside

www.blomsea.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

936100112

navn

BLOM SETTEFISK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ulvøyvegen 130

forradrpostnr

5337

forradrpoststed

RONG

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

19.06.1984

tlf

56 14 92 73

tlf_mobil

url

www.blomsea.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

27

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

936100112

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2193259, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 152558306, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 111643497}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 40914809}}, "journalnr": "2020953343", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "936100112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 45814904, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 41261123}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4553782}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 106743401, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 44844944}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 61898457}}, "sumEgenkapitalGjeld": 152558306}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6230979, "totalresultat": 6230979, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 76496226}, "driftsresultat": 10282917, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 86779143}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2829904, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9490}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2839393}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7453013}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924517506 [navn] => BLOM SETTEFISK AS AVD SKÅLEVIK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-01-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.211", "beskrivelse": "Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 936100112 [oppstartsdato] => 2020-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestsidevegen 184"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "FJELL", "postnummer": "5357", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 924517786 [navn] => BLOM SETTEFISK AS AVD KVERNEVIKA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-01-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.211", "beskrivelse": "Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 936100112 [oppstartsdato] => 2020-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Glesnesvegen 272"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "GLESVu00c6R", "postnummer": "5381", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 972330876 [navn] => BLOM SETTEFISK AS AVD ASKØY [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.211", "beskrivelse": "Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 936100112 [oppstartsdato] => 1990-02-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Askvegen 263"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "ASK", "postnummer": "5307", "kommunenummer": "4627"} [links] => [] [hjemmeside] => www.blomsea.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ulvu00f8yvegen 130"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "RONG", "postnummer": "5337", "kommunenummer": "4626"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 994361716 [navn] => BLOM SETTEFISK AS AVD ØYGARDEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-08-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.222", "beskrivelse": "Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert fiskeoppdrett"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 936100112 [oppstartsdato] => 2008-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ulvu00f8yvegen 130"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "RONG", "postnummer": "5337", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2019-12-14 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?