Index

BLOMMENHOLDING AS

Orgnr: 917726574

adresse: Blommenholmveien 19B

organisasjonsnummer

917726574

navn

BLOMMENHOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-15

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Blommenholmveien 19B"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMMENHOLM", "postnummer": "1365", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917726574

navn

BLOMMENHOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Blommenholmveien 19B

forradrpostnr

1365

forradrpoststed

BLOMMENHOLM

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.09.2016

stiftelsesdato

18.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917726574

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1901580, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7336933, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5435185}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1901748}}, "journalnr": "2020636831", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917726574"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -140224, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -170224}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7477157, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2745475}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4731682}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7336933}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -69590, "totalresultat": -69590, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7699}, "driftsresultat": -7699, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -61891, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 80059}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 141950}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -69590}}]

Reserver mot visning?