Index

BLOMS OPPMÅLING AS

Orgnr: 816308402

adresse: Lilleveien 1A

id

10660

organisasjonsnummer

816308402

navn

BLOMS OPPMÅLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-27

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lilleveien 1A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0754", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Blom", "Lilleveien 1A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0754", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

816308402

navn

BLOMS OPPMÅLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lilleveien 1A

forradrpostnr

0754

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Blom Lilleveien 1A

ppostnr

0754

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.11.2015

stiftelsesdato

17.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816308402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 14390, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4561487, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 323345}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4238142}}, "journalnr": "2021139041", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816308402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4401897, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4371897}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 159590, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 159590}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4561487}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4427814, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10128}, "driftsresultat": 4427814, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4437942}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4427814}}]

Reserver mot visning?