Index

BLOMST VIOLA AS

Orgnr: 814905462

tlf: 51 66 93 00
mobil: 924 63 290
adresse: Storgata 31

id

7329

organisasjonsnummer

814905462

navn

BLOMST VIOLA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.761", "beskrivelse": "Butikkhandel med blomster og planter"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 31"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4307", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814905462

navn

BLOMST VIOLA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 31

forradrpostnr

4307

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.761

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.02.2015

stiftelsesdato

19.01.2015

tlf

51 66 93 00

tlf_mobil

924 63 290

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814905462

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2056663, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 679321, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 43840}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 635481}}, "journalnr": "2020806399", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814905462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 192264, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 162264}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 487056, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 487056}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 679321}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 75592, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3426429}, "driftsresultat": 89517, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3515946}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10145, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1342}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11487}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 79373}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985998345 [navn] => BLOMST VIOLA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-09-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.761", "beskrivelse": "Butikkhandel med blomster og planter"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 814905462 [oppstartsdato] => 2003-08-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 31"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4307", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?