Index

BLOMSTERBAKKEN 2 AS

Orgnr: 812170112

adresse: c/o Ole Feet, Rauerskauveien 507

id

1463

organisasjonsnummer

812170112

navn

BLOMSTERBAKKEN 2 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ole Feet", "Rauerskauveien 507"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NITTEDAL", "postnummer": "1482", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812170112

navn

BLOMSTERBAKKEN 2 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ole Feet Rauerskauveien 507

forradrpostnr

1482

forradrpoststed

NITTEDAL

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

21.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812170112

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2337313, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35188333, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24873004}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10315328}}, "journalnr": "2021264307", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812170112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 27061248, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 424455}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 26636793}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8127085, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1245592}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6881492}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35188333}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1380512, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2110920}, "driftsresultat": 354327, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2465246}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1085611, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1304192}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 218581}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1439938}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912174506 [navn] => BLOMSTERBAKKEN 2 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812170112 [oppstartsdato] => 2013-07-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Blomsterbakken 2"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAKADAL", "postnummer": "1487", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?