Index

BLOMSTERGUTTA AS

Orgnr: 812484532

adresse: Sam Eydes gate 57

id

2157

organisasjonsnummer

812484532

navn

BLOMSTERGUTTA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sam Eydes gate 57"], "kommune": "TINN", "landkode": "NO", "poststed": "RJUKAN", "postnummer": "3660", "kommunenummer": "3818"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812484532

navn

BLOMSTERGUTTA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sam Eydes gate 57

forradrpostnr

3660

forradrpoststed

RJUKAN

forradrkommnr

3818

forradrkommnavn

TINN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

11.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812484532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2274885, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2494232, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2456134}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 38098}}, "journalnr": "2021236011", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812484532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 119212, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 88000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 31212}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2375020, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 538002}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2494232}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6393, "totalresultat": 6393, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 172097}, "driftsresultat": 109403, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 281500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -101180, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 101190}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8223}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912494780 [navn] => BLOMSTERGUTTA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812484532 [oppstartsdato] => 2013-09-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 21"], "kommune": "TINN", "landkode": "NO", "poststed": "RJUKAN", "postnummer": "3660", "kommunenummer": "3818"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?