Index

BLOMSTERHAGEN PÅ ABILDSØ AS

Orgnr: 811742732

adresse: Olaf Helsets vei 5

id

500

organisasjonsnummer

811742732

navn

BLOMSTERHAGEN PÅ ABILDSØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "01.190", "beskrivelse": "Dyrking av ettårige vekster ellers"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olaf Helsets vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0694", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811742732

navn

BLOMSTERHAGEN PÅ ABILDSØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olaf Helsets vei 5

forradrpostnr

0694

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

01.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.03.2013

stiftelsesdato

26.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811742732

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1563556, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 637710, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25619}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 612091}}, "journalnr": "2020280237", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811742732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 65971, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19974}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 45997}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 571739, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 571739}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 637710}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5869, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2871634}, "driftsresultat": 10235, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2881869}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2163, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 375}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2538}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8072}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911779242 [navn] => BLOMSTERHAGEN PÅ ABILDSØ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.190", "beskrivelse": "Dyrking av ettu00e5rige vekster ellers"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 811742732 [oppstartsdato] => 2013-01-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olaf Helsets vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0694", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?