Index

BLUCREW AS

Orgnr: 811762482

adresse: Gamle Flytornet, Gardermoen Vest

id

546

organisasjonsnummer

811762482

navn

BLUCREW AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "78.100", "beskrivelse": "Rekruttering og formidling av arbeidskraft"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Flytornet", "Gardermoen Vest"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 117"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2061", "kommunenummer": "3033"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811762482

navn

BLUCREW AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Flytornet Gardermoen Vest

forradrpostnr

2060

forradrpoststed

GARDERMOEN

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 117

ppostnr

2061

ppoststed

GARDERMOEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

78.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.04.2013

stiftelsesdato

20.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811762482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1861496, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 304499, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 304499}}, "journalnr": "2020602231", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811762482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 41625, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 54724}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -13099}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 262874, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 262874}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 304499}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 127169, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1628529}, "driftsresultat": 140109, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1768638}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12940, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3736}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16676}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 127169}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911791420 [navn] => BLUCREW AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.100", "beskrivelse": "Rekruttering og formidling av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811762482 [oppstartsdato] => 2013-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Flytu00e5rnet", "Gardermoen Vest"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 117"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2061", "kommunenummer": "3033"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?