Index

BLUE-OCEAN AS

Orgnr: 992036060

tlf: 76 06 67 10
mobil: 717 77 205
adresse: Været 2

organisasjonsnummer

992036060

navn

BLUE-OCEAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-02-11

naeringskode1

{"kode": "10.413", "beskrivelse": "Produksjon av raffinerte oljer og fett"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Været 2"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "SKROVA", "postnummer": "8320", "kommunenummer": "1865"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-11-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 56"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "SKROVA", "postnummer": "8320", "kommunenummer": "1865"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

992036060

navn

BLUE-OCEAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Været 2

forradrpostnr

8320

forradrpoststed

SKROVA

forradrkommnr

1865

forradrkommnavn

VÅGAN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 56

ppostnr

8320

ppoststed

SKROVA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

10.413

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.02.2008

stiftelsesdato

12.11.2007

tlf

76 06 67 10

tlf_mobil

717 77 205

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

992036060

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2416721, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16816, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16816}}, "journalnr": "2021459497", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "992036060"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -18184, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 333000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -351184}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 35000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 35000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16816}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15077, "totalresultat": -15077, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15100}, "driftsresultat": -15100, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 23, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15077}}]

Reserver mot visning?