Index

BLUEJEANS DIPLOMACY AS

Orgnr: 815192192

adresse: Bygg 2, Maridalsveien 87

id

8005

organisasjonsnummer

815192192

navn

BLUEJEANS DIPLOMACY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.202", "beskrivelse": "Telefonsalg"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygg 2", "Maridalsveien 87"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0461", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0409", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815192192

navn

BLUEJEANS DIPLOMACY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygg 2 Maridalsveien 87

forradrpostnr

0461

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 33

ppostnr

0409

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.202

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.04.2015

stiftelsesdato

17.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815192192

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2184117, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9201402, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1136980}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8064422}}, "journalnr": "2020930318", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815192192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3044018, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4044018}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12245420, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12245420}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9201402}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 609237, "totalresultat": 609237, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9408898}, "driftsresultat": 787246, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10196144}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6070, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1398}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7467}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 781176}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915225772 [navn] => BLUEJEANS DIPLOMACY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.202", "beskrivelse": "Telefonsalg"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 815192192 [oppstartsdato] => 2015-02-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bygg 2", "Maridalsveien 87"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0461", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0409", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?